Szippantsd be az erdő illatait!

   

Szippantsatok mélyet a friss levegőbe! A természet, szinte minden évszakban rengeteg csodás illattal  gazdag. A párosítós játékkal megtudhatjátok, hogy a mese szereplői milyen, a területre jellemző növényeket találtak útjuk során.

Tudtad?

  • A szaglás teljes hiánya az anozmia, a csökkent érzékenység a hipozmia, és a szokottnál jóval nagyobb érzékenység a hiperozmia.
  • Az ember szaglórendszerének egyik tulajdonsága, hogy a receptorok 60 naponta megújulnak.
  • A gyermekek több szagot éreznek, mint a felnőttek.
  • Az erdei szellőrózsa mérgező növény.

Ismerjük meg a környék gazdag növényvilágát!

Bíboros kosbor
A Bíboros kosbor vagy Erdei kosbor a kosborfélék vagy orchideafélék családjába tartozó, Magyarországon védett növényfaj. Virágzata tömött, hengeres, sokvirágú. A nagyon változatos színű és alakú virágok nagyok: sisakká összeboruló külső lepelleveleik barnásvörösek, a mézajak háromkaréjú. A középső, visszás szív alakú karéj jóval szélesebb a szélsőknél, és felszínén apró, bíborszínű szőröcskék nőnek. A sarkantyú lefelé görbül. Murvalevelei aprók. Május–júniusban nyílik. Eszmei értéke 10 000 Ft.

Piros madárbirs
Hazánkban több, mint egy tucat madárbirs faj él, sziklák, sziklagyepek, bokorerdők cserjéi. Egyes fajokat kertbe is ültetnek. Magassága 50-200 cm között változik, de többnyire a fél méterhez van közelebb. Vesszői simák, molyhosak, a kérge barna. A levelei tojásdadok, finoman molyhosak (a fonákon erőteljesebben), ép szélűek, csúcsuk kihegyesedő. Virágai aprók, fürtben nyílnak, fehér vagy egészen halvány rózsaszínűek. Termése élénkpiros almácska áltermés. Száraz sziklagyepek, kiszögellések cserjéje, április-májusban virágzik, termései a nyár folyamán érnek be.

Magyar repcsény
A keresztesvirágúak családjába tartozó repcsény fajok általában hegyvidéki fajok, közülük sok védelem alatt áll. A magyar repcsény bázikus talajokon, meszes alapkőzeten fordul elő. A szár csúcsán végálló fürtben nyílnak a sárga, négy tagú virágok. Hazánkban védett, eszmei értéke: 5000 Ft.

Tavaszi hérics
Száraz gyepeken, legelőkön, kaszálókon, a síkságon, illetve dombvidéken él. Egyenes szárú, 20–50 cm magas évelő. Feketés, vaskos gyöktörzse van, ebből vékony, elágazó gyökerek indulnak. Levelei ülők, 2-4-szeresen szeldeltek 5 mm-nél hosszabb sallangokra, emiatt a növény borzos kinézetű. Élénksárga virágai a 8 cm átmérőt is elérhetik, 20 sziromlevele, sok porzója van. Termőtája apokarp, minden termőlevélből különálló makkocska fejlődik. Április-májusban virágzik. Hazánkban védett, eszmei értéke: 5000 Ft.

Csillagőszirózsa
Mészkedvelő növényként szikla- és pusztafüves lejtőkön, sziklagyepekben, erdős pusztaréteken, sziklai és pusztai cserjésekben, karsztbokorerdőkben, száraz tölgyesek tisztásain és szélein él. Általában 30 cm magas, gyakran gyökérsarj telepeket képző évelő növény. Szára és a levelei is sűrűn, ezüstösen gyapjasak, bársonyosak. Levelei széles-lándzsásak vagy hosszúkásak, szórt állásúak, ülők. A tőlevelei nyelesek. Laza sátorvirágzatát 2–5 cm átmérőjű, sötétsárga, csöves (belső) virágok és az ezeket körülvevő élénk lila, 1,5-3 cm hosszú, keskeny nyelves sugárvirágok alkotják. Magyarországon védett eszmei értéke: 5000 Ft.

Erdei szellőrózsa
Évelő növény, magassága 20-50 centiméter, szára bozontosan szőrös. Virágai 4-7 centiméter átmérőjűek. Gyöktörzse függőlegesen helyezkedik el a talajban. Levelei tőállásúak, kerekdedek, tenyeresen tövig szeldeltek, újból bevagdalt szeletekkel, szélességük elérheti a 10 centimétert. A száron 3 gallérozó fellevél fejlődik, fölöttük egyetlen, illatos virággal. Termése fehéren gyapjas. Magyarországon védett eszmei értéke: 5000 Ft.

További állomások

Irány a természet!
Fülelj, hányféle hangot hallasz!
Lesd meg, mi rejtőzik a faágak között!
Légy az apróságok barátja!